Każdego dnia stykamy się z różnymi opakowaniami. A czy wiesz, co oznaczają symbole na nich? Niektóre są szczególnie ważne z punktu widzenia segregacji odpadów i naszego zdrowia. Poznaj znaczenie symboli umieszczonych na opakowaniach z tworzyw sztucznych. Od dziś nie będą już dla Ciebie żadną tajemnicą.

 

 

Znaki identyfikujące materiał

Na opakowaniu po jogurcie czy butelce plastikowej po soku powinna znajdować się informacja, z jakiego tworzywa zostały wykonane. Informacja ma formę znaku graficznego. Najczęściej jest to trójkąt utworzony ze strzałek z cyfrą w środku. Każda z cyfr symbolizuje inny rodzaj materiału użytego do produkcji opakowań.

 

 

1 – PET

Politereftalan etylenu. Bardzo często stosowane tworzywo, np. do produkcji plastikowych butelek na wodę czy olej oraz w produkcji naczyń jednorazowych.

 

 

 

 

 

 

 

2 – HDPE

Polietylen wysokiej gęstości, który należy do grupy bezpiecznych plastików dla żywności. Używany do produkcji butelek na mleko czy zabawek.

 

 

 

 

 

3 – PVC

Polichlorek winylu. Materiał spotykany jako folia spożywcza na rolce do warzyw i owoców w supermarketach oraz używany do pakowania produktów na tackach (np.  włoszczyzna). Nie nadaje się do użycia w mikrofalówce, ponieważ wydziela toksyny. Warto także zaznaczyć, że charakterystyczne foliowe „rękawy” (z ang. sleeve) na butelkach plastikowych wykonane są najczęściej z PVC i należy je oddzielać od butelek.

 

 

 

 

 

 

4 – LDPE

Polietylen niskiej gęstości. Bezpieczny materiał używany do produkcji folii spożywczej, torebek foliowych czy opakowań na ketchup.

 

 

 

 

 

 

5 – PP

Polipropylen wielokrotnego użytku, należący do grupy bezpiecznych tworzyw sztucznych. Często wykorzystywany do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

 

 

 

 

 

 

 

6 – PS

Polistyren, czyli styropian. Uznany za niebezpieczny, dlatego zgodnie z przepisami, do 2021 roku produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego, w tym styropianowe pojemniki do żywności oraz kubeczki, zostaną objęte zakazem sprzedaży w UE.

 

 

 

 

 

 

 

7 – INNE / OTHER

Wszelkie tworzywa inne i laminaty z tworzyw sztucznych. Także do tej grupy zalicza się materiały pochodzenia organicznego. Opakowania te nie nadają się do recyklingu.

 

 

 

 

Który plastik jest najbezpieczniejszy i najlepszy do recyklingu?

Znając znaczenie symboli na opakowaniach będziemy bardziej świadomymi konsumentami. Niektóre z tworzyw mogą być szkodliwe dla zdrowia ze względu na migrację , dlatego powinniśmy zwracać uwagę na oznaczenia umieszczone na opakowaniach. Tworzywa z grupy 2, 4 i 5 najlepiej nadają się do recyklingu i możemy je ponownie wykorzystać, realizując tym samym ideę GOZ. Koncepcja Gospodarki o obiegu zamkniętym zakłada racjonalne wykorzystanie zasobów, które powinny pozostać w obiegu tak długo, jak to możliwe. Z tego też powodu tak ważna jest właściwa segregacja, która ogranicza negatywny wpływ plastiku na środowisko.

 

 

 

Znaki powiązane z ochroną środowiska

Inną grupę symboli stanowią te mające związek z ochroną środowiska naturalnego. Przedstawiamy najczęściej spotykane znaki na opakowaniach.

 

  recykling, przeznaczone do recyklingu

Znak przydatności do recyklinguznany pod nazwą „Mobius loop”. Znak ten jest graficzną formą deklaracji producenta o spełnieniu wymagań w zakresie możliwości wykorzystania materiału do recyklingu.

 

 

recykling, polski znak recyklingu, polska rozporządzenie

 

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 roku w sprawie wzorów oznakowania opakowań znak przydatności do recyklingu.

 

 

 

pochodzący z recyklingu

 

Symbol określający zawartość w opakowaniu surowca wtórnego. W podanym przykładzie 65% materiałów użytych do produkcji danego opakowania pochodzi z recyklingu.

 

 

 

 

Znaki informujące o tym, że opakowanie ulega biodegradacji i nadaje się do kompostowania.

 

znaki kompostowalności, komposowalne opakowanie

 

 

 

 

 

 

Podsumowując, im bardziej będziemy świadomi, z jakich materiałów wykonane są opakowania, tym łatwiej będzie podzielić opakowania na poszczególne frakcje i wyrzucić je do właściwego pojemnika. Warto podkreślić, że niemal wszystkie produkowane przez nas opakowania w 100% nadają się do recyklingu, dlatego należy wrzucić je do żółtego pojemnika i pomóc w ten sposób w oszczędzaniu zasobów naturalnych.

Zwracając uwagę na oznaczenie opakowań i stosując się do powyższych zasad, możemy poprawić jakość naszego życia i przyczynić się do kreowania lepszej przyszłości.