Z przyjemnością informujemy iż nasza firma otrzymała certyfikat Rzetelna Firma. Pragniemy tym samym podkreślić swoją wiarygodność oraz przejrzystość prowadzonej działalności gospodarczej i stosowanie się do zasad etycznego biznesu.

 

famag rzetelna firma

Rzetelna Firma to program Krajowego Rejestru Długów, którego ideą jest promowanie rzetelności płatniczej w obrocie gospodarczym, a także kreowanie pozytywnego wizerunku firm, które do niego należą. Otrzymany certyfikat gwarantuje, że Famag E. M. Krzyżaniak nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA.

 

Przedsiębiorstwa biorące udział w programie „Rzetelna Firma” odznaczają się:

  • praworządnością – przestrzegają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie,
  • rzetelnością – wywiązują się z postanowień zawartych w kontraktach,
  • transparentnością – prowadzą działalność w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego,
  • odpowiedzialnością – budują ogólnopolski system wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów,
  • zapewniają swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów,
  • przestrzegają zasad uczciwej konkurencji,
  • podnoszą świadomość swoich pracowników, poprzez propagowanie postaw wobec kontrahentów i konkurencji,
  • budują świadomość idei i zasad odpowiedzialnego biznesu.