Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością podlegają ścisłej kontroli. Materiały mające kontakt z produktami spożywczymi, a zwłaszcza opakowania, mają ogromny wpływ na ich ochronę. Producenci, chcąc potwierdzić spełnienie norm bezpieczeństwa w zakresie produkcji materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością, decydują się na wdrażanie standardu BRCGS. W Famag od wielu lat pracujemy w oparciu o wymagania tej normy. Certyfikat ten gwarantuje najwyższą i powtarzalną jakość oraz bezpieczeństwo produkowanych opakowań, co ma ogromny wpływ w przypadku produktów spożywczych.

 

jakość, quality, brc packaging, brc opakowania, technologia, technology, potwierdzenie jakości, know-how, quality confirmation, migracja, opakowania, producent opakowań, manufacturer of packaging, famag brc, gwarancja jakości

 

Czym jest norma BRCGS?

Początek normy BRC to tok 1996. Wtedy British Retail Consortium podjęło decyzje o stworzeniu normy technicznej dla producentów żywności, aby ujednolicić standardy bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.  Pierwsze wydanie normy BRC to rok 1998. Pierwsze wydanie normy dotyczące materiałów opakowaniowych  to rok 2001. Globalny standard dla materiałów opakowaniowych opracowano w celu ochrony konsumenta poprzez zapewnienie jednolitej podstawy certyfikacji firm dostarczających opakowania producentom żywności oraz, aby określić zasady bezpieczeństwa produktu, jakości i kryteriów operacyjnych, które muszą obowiązywać w przedsiębiorstwie produkującym opakowania. W marcu 2019 roku wprowadzoną nową identyfikację wizualną dla certyfikatu oraz nową markę Brand Reputation through Compliance Global Standards.

 

Jakie znaczenie ma norma dla Klientów?

Norma BRCGS zapewnia solidne standardy dla wszystkich producentów opakowań, pomagając im w produkcji bezpiecznych materiałów opakowaniowych i zarządzaniu jakością produktu w celu spełnienia wymagań klientów, przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z prawem. Certyfikacja jest uznawana przez wielu właścicieli marek, sprzedawców detalicznych, sieci handlowe, firmy gastronomiczne i producentów na całym świecie przy ocenie możliwości ich dostawców.

 

Norma „BRCGS Packaging Materials”, wydanie 6

Od czasu powstania norma była aktualizowana , aby odzwierciedlić najnowsze myślenie o bezpieczeństwie produktów. W sierpniu ubiegłego roku została opublikowana norma „BRCGS Packaging Materials”, wydanie 6. Jej wymagania obowiązują od 1 lutego 2020. W nowym wydaniu znajdziemy sporo zmian, które kładą jeszcze większy nacisk na bezpieczeństwo i jakość materiałów opakowaniowych.

Norma BRC Packaging obejmuje swym zakresem i reguluje wszystkie obszary działalności firmy z sektora opakowań w tym:

  • zaangażowanie najwyższego kierownictwa,
  • zarządzanie jakością i bezpieczeństwa produktu (system HACCP),
  • zarządzanie zasobami,
  • wymagania dotyczące budynków i infrastruktury,
  • wymagania dotyczące personelu.

W nowym wydaniu normy pojawił się wymóg wdrożenia planu kultury bezpieczeństwa i jakości produktu, który daje producentom opakowań szersze spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa i jakości.

Większy nacisk postawiono na higienę opakowań, w tym kontrolę czystości mikrobiologicznej środowiska produkcyjnego oraz przeprowadzanie regularnych inspekcji higienicznych obszaru produkcyjnego.

Producenci opakowań zostali zobligowani do przeprowadzenia oceny ryzyka zafałszowań surowców i wdrożenia działań minimalizujących to ryzyko.

Norma narzuca także obowiązek wdrożenia udokumentowanego planu obronności, z ang. „product defence plan” aby zminimalizować ryzyko intencjonalnego zanieczyszczenia produktu.

 

Podsumowanie

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem materiałów opakowaniowych w oparciu o wymagania normy BRCGS Packaging Materials wydanie 6 daje gwarancję, że materiały opakowaniowe spełniają wysokie standardy jakościowe oraz są zgodne z wymogami prawnymi.

Tak pracujemy każdego dnia. Zaufaj liderowi w produkcji opakowań.